Banana Pi BPI-M2 Berry

Banana Pi BPI-M2 Berry

Banana Pi là sản phẩm của công ty Sinovoip kết hợp cùng nhà sản xuất Foxconn cùng phát triển. Các sản phẩm của Banana Pi có chất lượng rất tốt và đặc thù, tuy nhiên giá thành chưa phải là hấp dẫn. Tùy biến sản phẩm của Banana Pi chưa nhiều, hiện tại một số sản phẩm có thể triển khai dự án được như BPI-M2 Zero, BPI-P2 Zero … đều đã được chúng tôi bắt đầu tiến hành thương mại hóa tại Việt Nam. Sản phẩm phổ biến nhất và tươgn đồng với Raspberry Pi 3 chính là Banana Pi BPI-M2 Berry là sản phẩm được ưa chuộng nhất hiện nay.

Công ty TNHH Phát triển thương mại và Dịch vụ quốc tế T&T cũng đã trở thành nhà phân phối của Banana Pi từ đầu năm 2011