Orange Pi Việt Nam

0 Comments

Các sản phẩm Orange Pi đang được bán chạy [Sản phẩm mới] Orange Pi Zero2 chip H616 RAM 512M/1GB HDMI cấp nguồn USB type C Orange Pi Zero H2+ RAM 512MB phiên bản LTS Máy tính nhúng Orange Pi PC Plus ARM H3 Quad-core Cortex-A7 1GB DDRAM3 Orange Pi 4G-IOT Chip Cortex-A53 RAM 1GB DDR2 […]