Thẻ: risc

So sánh giữa RISC và CISC

Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn chi tiết hơn về sự khác nhau giữa 2 kiểu thiết kế bộ vi xử lý CPUvà nguyên nhân của 2 kiểu đó bắt nguồn từ 2 kiểu kiến trúc khác nhau của bộ vi xử lý (CPU) 1 cái được gọi là Máy tính với tập lệnh đơn giản hóa (reduced instruction set computing – RISC) và 1 cái được gọi là Máy tính với tập lệnh đơn phức tạp (complex instruction set computing – CISC).

đăng bởi Tony Trần, trong mục Máy tính Pi vào ngày .