Về chúng tôi

Về chúng tôi

MáyTínhNhúng.net là trang tin tổng hợp các thông tin về các thiết bị nhúng như adruino, compute module .. hay các máy tính pi đơn bo mạch SBC như orange pi, raspberry pi, banana pi … và các máy tính minipc phục vụ cho văn phòng.

Các bài viết trên trang được viết bởi các tác giả và mang ý kiến chủ quan của tác giả, không có ý nghĩa đánh giá hoặc khuyên dùng một hành động mua sắm nào của người đọc. MáyTínhNhúng.net  không chịu trách nhiệm về các sai sót mà người dùng mua sắm không đúng nhu cầu hoặc không đúng với các nội dung đã đọc trên trang của chúng tôi.

Các bài viết có thể được lược dịch sang tiếng Việt từ nguồn các trang web về thiết bị nhúng trên thế giới như CNX-Software, Liliputing, …

Những tác giả:

  • Tony Trần – chủ biên, viết bài đánh giá và các bài viết khác dựa trên kinh nghiệm và thực tế sử dụng Orange Pi, Banana PiMáy tính mini của mình
  • Casey Trần – dịch giả, dịch các bài viết trên các trang web về thiết bị nhúng trên thế giới

Máy tính nhúng sẽ là tương lai của thế giới, bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi để đóng góp kiến thức cũng như chia sẻ thông tin?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.