Thẻ: Orange Pi 5

Đâu là máy tính đơn bo (Single Board Computer) mạnh nhất hiện nay?

Máy tính đơn bo là máy tính hoàn chỉnh với các thành phần được chế tạo để vừa trên một bảng mạch duy nhất, giúp chúng phù hợp với những ứng dụng nhúng và việc tạo prototype, v.v… Hầu hết các SBC không thực sự được thiết kế thiên về sức mạnh, mà tập trung nhiều vào chi phí và kích thước, nhưng có một số tùy chọn được đánh giá là khá mạnh so với kích thước của chúng. Vậy đâu là máy tính đơn bo (SBC) mạnh nhất hiện nay?

đăng bởi Tony Trần, trong mục Đánh giá sản phẩm vào ngày .